Tjenester

Vårt hovedfokus er å utarbeide rapporter til deg som eier eller leder med ønsket frekvens som har en slik kvalitet at du kan benytte rapporten til å ta beslutninger. Regnskapsrapporten er et av de viktigste verktøy du har for å styre virksomheten din.

Løsninger og arbeidsdeling etter dine behov og ønsker

AccountOnline tilbyr løsninger som kan tilpasses dine behov. Vi tilbyr alt fra A-Å innen faget. Har du en intern regnskapsmedarbeider eller ønsker å gjøre deler av arbeidet selv, og trenger hjelp med avstemming og rapportering eller rett og slett bare rådgiving og oppfølging så kan vi være din samarbeidspartner. Systemene vi bruker muliggjør arbeidsdeling i den grad og form du ønsker. Fordelen er at vi jobber i samme system og ting gjøres bare en gang og på enkleste måte.

Eiere og ledere får løpende tilgang til oppdatert informasjon. Dersom du har revisor kan denne også få direkte tilgang til systemet for å utføre sine handlinger. Avstemming og dokumentasjon overleveres elektronisk til revisor ved års avslutningen.

Våre tjenester omfatter:

 • Regnskap
 • Lønn, Time og Reiseregning
 • Fakturering
 • Oppfølging av kundefordringer
 • Rapportering
 • Årsavslutning
 • Rådgiving
 • Stiftelse og andre selskaps hendelser
 • Budsjettering
 • Tilpasning av rapporter i skybasert system
 • Utvikling av rapporter i Excel
 • Utvikling av rapporter i PowerBI