AMT Holding AS

Situasjonen vi var i før samarbeidet med AccountOnline
Vi hadde fire år med to forskjellige regnskapsførere. Når vi tok kontakt med det første kontoret var det med erkjennelsen om at vi ikke hadde kompetanse til å ha riktig oversikt over lønn og bilagsføring selv, og trengte hjelp til dette. Dette var et kontor som tydeligvis manglet kompetanse på de områdene vi søkt (som er utrolig nok i seg selv), og vi så oss derfor nødt til å skifte regnskapskontor. Den ansatte på regnskapskontoret ble og avskjedighet i den prosessen, grunnet situasjonen vi hadde havnet i.

Vi skiftet da til et annet regnskapskontor i Bergen. Kvestor, senere kjent som Persona. De skulle levere regnskap med månedsrapporter (noe vi fikk to til tre ganger i året), lønn (som ofte inneholdt mye feil), årsoppgjør osv og rapporter fra medarbeider fremlagt på styremøter (noe vi aldri fikk). I tillegg hadde vi en kontaktperson uten rettigheter i alle programmer slik at et effektivt samarbeid nærmest ble umuligjort bare grunnet dette. Vi fikk forklart at det var hardt presset marked i regnskapsmiljøet, og at regnskapsbyråene tok inn for mange kunder for å være levedyktige og dermed (bevisst?) ikke klarte å levere etter avtale. Dette gjorde at vi aldri var hands on når det gjaldt bedriftens situasjon.

Vi besluttet dermed å slutte å tulle og heller ansette egen regnskapsmedarbeider som kunne jobbe i et fullverdig system kjøpt inn av oss (Visma). Dette var en fadese av dimensjoner.

Situasjonen i samarbeid med AccountOnline
Når vi fikk kontakt med AccountOnline var vi i knestående regnskapsmessig sett, og manglet rutiner for stort sett alt. Det var rett og slett et spørsmål om vi kunne ha et regnskap i det hele tatt.

Når Lasse kom inn hadde vi kun uoversiktlige hauger med papirer. Og ingen steder å snu oss. Det var viktig å få rask oversikt for å i det hele tatt kunne forsvare drift.

Lasse tok utfordringen på en særs profesjonell måte. Han stilte krav til oss om hva vi måtte stille med, og bygget systemer for å bokføre all aktivitet på både lønn, bilag, faktura, rapportering og så videre. Lasse brukte så brorparten av 2008 på å organisere og rydde i de papirene vi hadde tilgjengelig, samtidig som han hele tiden leverte rapporter om hvor langt arbeidet stod, og hvor vi var i dag. Det tok veldig kort tid før vi fikk en uomtvistelig forståelse av at AccountOnline leverte kvalitet og hadde svært kompetent kunnskap om regnskap.

I ettertid har AccountOnline bygget noe vi opplever som veldig gode rutiner for vår bedrift, med gode rapporteringer både skriftlig og på styremøter. Lasse har og en evne til å beskrive de økonomiske prosessene på en enkel måte som gjør at det er forståelig for oss lekfolk. Vi er utrolig tilfreds med det arbeidet som blir levert, og føler at vi nå sitter inne med en oversikt som vi aldri tidligere hadde trodd var mulig å få på så tidlige tidspunkter, samtidig som om vi har full tillit til at det som blir levert er av høy kvalitet.

I tillegg må jeg få tilføye at samarbeidet med Account on Net og er svært hyggelig, og at Lasse i sin person viser og bidrar til en mellomenneskelighet, glede og konstruktiv fremdrift som vi setter meget høyt.

Morten Wenæs
Daglig leder AMT Holding AS
Styreleder PVS Bergen, Oslo, Tromsø og Stavanger.

     

Hvorfor velge oss?

Oversiktlig og effektivt

Oversiktlig og effektivt - AccountOnline AS
Med våre effektive rutiner og online rapportering vil du hele tiden ha tilgang til oppdatert økonomi informasjon.
Les mer

God service

God
Vi har et sterkt team med høy kompetanse som alltid er klare til å finne den beste løsningen for din bedrift.
Les mer

Trygt og enkelt

Trygt
Vi har gode interne rutiner og er behjelpelig med å finne frem til den beste løsningen for din bedrift.
Les mer