Nye regler for kontantkjøp tjenester

Finansdepartementet er i ferd med å fastsette forskrifter til allerede fastsatte lover som ansvarliggjør kjøper av tjenester for skatt og merverdiavgift som tjenesteleverandør unndrar.

Fra og med 2011 kan kjøper av tjenester holdes medansvarlig for skatt og merverdiavgift som den som leverer tjenesten har unndratt.

Forutsetningen for ansvar er at:

  • vederlaget overstiger 10 000 kroner og at
  • kjøperen ikke har betalt via bank

De nye lovbestemmelsene ble fastsatt ved lovendringer 11. desember 2009 nr. 123 og 129 ved at skatteloven og merverdiavgiftsloven ble tilføyd nye bestemmelser i henholdsvis § 6-51 og § 8-8 om betaling via bank som vilkår for fradragsrett etter skatteloven og merverdiavgiftsloven. Nå legger Finansdepartementet frem forslag til endring i skatteforskriften og merverdiavgiftsforskriften om nærmere bestemmelser om vilkåret ”betaling via bank”.

Kilde: NARF

     

Hvorfor velge oss?

Oversiktlig og effektivt

Oversiktlig og effektivt - AccountOnline AS
Med våre effektive rutiner og online rapportering vil du hele tiden ha tilgang til oppdatert økonomi informasjon.
Les mer

God service

God
Vi har et sterkt team med høy kompetanse som alltid er klare til å finne den beste løsningen for din bedrift.
Les mer

Trygt og enkelt

Trygt
Vi har gode interne rutiner og er behjelpelig med å finne frem til den beste løsningen for din bedrift.
Les mer