Frister registreringer før årsskifte

Foretaksregisteret venter også i år at mange vil sende inn meldinger som de ønsker registrert før årsskiftet. Skal du ha registreringen gjort innen utgangen av året, bør du være klar over en del forutsetninger.

Fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling Melding om beslutning om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være Foretaksregisteret i hende innen 25.september 2010.

Gjennomføringsmeldingen kan være datert tidligst dagen etter kreditorfristens utløp. Meldingen bør sendes til Foretaksregisteret snarest etter dette. Gjennomføringsmeldinger som er Foretaksregisteret i hende etter 12.desember 2010, kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Andre meldinger Andre typer registermeldinger klarer Foretaksregisteret normalt å behandle innen utgangen av året, hvis de er mottatt før 30.november. Meldinger som kommer inn etter denne datoen, kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Husk at revisorerklæring må være i original og at signaturberettiget må signere meldingen.

Raskere registrering gjennom Altinn Med elektronisk registrering gjennom altinn.no kan du registrere nye enheter og foretak i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Du kan også melde endringer og nye opplysninger om eksisterende enheter, eller melde fra om oppløsning og sletting.

Elektronisk registrering har mange fordeler: Utfyllingen er enklere og det er lett å oppdage feil underveis. Du leverer registermeldingen når det passer deg, og saksbehandlingstiden blir kortere.

Kilde: NARF

     

Hvorfor velge oss?

Oversiktlig og effektivt

Oversiktlig og effektivt - AccountOnline AS
Med våre effektive rutiner og online rapportering vil du hele tiden ha tilgang til oppdatert økonomi informasjon.
Les mer

God service

God
Vi har et sterkt team med høy kompetanse som alltid er klare til å finne den beste løsningen for din bedrift.
Les mer

Trygt og enkelt

Trygt
Vi har gode interne rutiner og er behjelpelig med å finne frem til den beste løsningen for din bedrift.
Les mer