Revisors attestering av næringsoppgaven og kontrolloppstillingen

Det er vedtatt en lovendring som innebærer at revisors nummererte brev til revisjonsklienten som begrunner hvorfor næringsoppgaven og/eller kontrolloppstillingen ikke er attestert, skal sendes med kopi til Skatteetaten.

Hensikten er å gi skatte- og avgiftsmyndighetene direkte tilgang til begrunnelsen for den manglende underskriften, slik at det umiddelbart kan iverksettes hensiktsmessige tiltak.

Lovendringen trer i kraft straks.

Les mer om lovendringen her.

 

 

     

Hvorfor velge oss?

Oversiktlig og effektivt

Oversiktlig og effektivt - AccountOnline AS
Med våre effektive rutiner og online rapportering vil du hele tiden ha tilgang til oppdatert økonomi informasjon.
Les mer

God service

God
Vi har et sterkt team med høy kompetanse som alltid er klare til å finne den beste løsningen for din bedrift.
Les mer

Trygt og enkelt

Trygt
Vi har gode interne rutiner og er behjelpelig med å finne frem til den beste løsningen for din bedrift.
Les mer